Upphandlingar

2013. Marknadsövesikt, upphandling och installation av tidsregistreringssystem, LKAB

2007. Kravspecifikation, offertgranskning och upphandling av Destination Management System. Visit Gellivare Lapland