Programmering

IMEGA System:

2005 – ff. Underhåll och programmering av kommersiell webtjänst (ASP, VBscript).