Flygfotografering


Allmänt

DCIM100MEDIA

Vi kan åta oss följande uppdrag:

 • Inspektion, film,- och fotodokumentation av industrianläggningar, tak, stegar, industridammar, rasområden etc.
 • Framtagning av Reklam-, och presentationsmaterial av t. ex. turistanläggningar
 • Film,- och fotodokumentation av diverse objekt inför försäljning eller köp
 • Dokumentation av anläggningar eller privata tomter i försäkringssyfte
 • Nyhetsfotografering
 • Kartering. Framställning av 3D-kartor, Orthofoton samt höjdkartor
 • Volym-, och ytberäkning
 • Övrig film-, och fotodokumentation

Resultatet levereras i form av högupplösta fotografier eller HD-upplöst film på bränd DVD-skiva eller annat media. Om så önskas kan fotografier ”stämplas” med, bland annat, GPS-koordinater, datum, klockslag, er företagslogotype, kompassros samt övriga uppgifter. Vi kan även leverera shape-filer för diverse Geografiska Informationssystem (GIS) samt filer kompatibla med Google Earth om så önskas.

Våra förare är erfarna och har uppåt 400 timmars flygtid under varierande förhållanden.

Några ord om vädret och ljuset: Är det över -10 och regnfritt kan drönaren flyga. Precis som med all fotografering är ljuset den viktigaste komponenten vad gäller kvalitet som finns. Ju mörkare det är, desto längre slutartider eller högre ISO-tal krävs. Har man för långa slutartider (Längre än 1/200 sek) blir det lätt rörelseoskärpa i bilderna, och om ISO-talet blir för högt blir fotografierna korniga. Bästa resultatet får man således om det är ordentligt ljust ute. Behöver inte nödvändigtvis vara sol. En dag med tunga gråa moln på himlen är inte optimalt. Det går att fotografera, men risken att bilderna inte blir bra är stor.

Företaget har Ansvarförsäkring på 9 miljoner. Från 1 maj 2016 behöver företaget inget spridningstillstånd om fotografering sker på kund uppdrag och ALLA bilder överlämnas till kund. I dessa fall är det kunden som måste söka spridningstillstånd. Detta tillstånd söks hos Lantmäteriverket (Lantmäteriverket

Kontakta oss på 070-222 23 69 eller via e-post för ytterligare information, priser samt tillgänglighet.

Lagar&Regler

Spridning av bilder/filmer

Bilder/filmer får enligt lag ej spridas om de innehåller avbildningar av..

 • Försvarsmaktens anläggningar såsom befästningar, installationer och baser
 • Totalförsvarets, militära och civila anläggningar för radar-, tele-, och elektronisk kommunikation
 • Anläggningar for energiförsörjning och vattenförsörjning
 • Byggnader och anläggningar tillhörande ordning och säkerhet (polisstationer, kriminalvårdsanstalter m. m. )

(A: Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation
B: Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar mm
C: HKV 2010-02-12, l0 830: 52200 C insats Beslut 2010 004 avseende FM
regelverk for skydd av landskapsinformation)

Gemensamt övergripande regelverk (gäller både för privat- och kommersiellt flygande)

 • Maximal flyghöjd över marken: 120 m (400 ft).
 • Ett säkerhetsavstånd till människor, djur och egendom på minst 50 m skall upprättas som inte hör till flygningen (Gäller 1B. Vid 1A skall området vara ”tillräckligt stort så att ingen kommer till skada”).
 • Farkosten skall befinna sig inom synhåll för piloten under hela flygningen.
 • Flygning i kontrollerade luftrum, trafikinformationszoner (TIZ) och trafikinformationsområden (TIA) får bara genomföras efter tillstånd av och på de villkor som lämnas från flygtrafikledningen för det aktuella luftrummet.

Transportstyrelsen har ytterligare regler och förordningar kring denna verksamhet.


Bildgalleri. NYTT!!

Blandade bilder

Öppa bilderna i Google Earth gör du här. (Kräver att Google Earth är installerad på din dator)

Shape-filen finns här. (Kräver att lämplig GIS-programvara samt Winzip är installerad i din dator)

En genererad 3D-bild ur ett trettiotal fotografier av ett parti fjällhed uppe på Dundret:

Samma område som ovan som en Orthomosaik * (Geometriskt korrigerad, Vänster), DSM (Digital Surface Model,Höger):

ortodsm

 

Ett helt annat område överlagrat på Google Maps

Skärmklipp

 

* Ortomosaik, ortofoto: Till skillnad från en icke korrigerad flygbild kan ett ortofoto användas för att mäta korrekta distanser eftersom den är en lika korrekt representation av jordytan korrigerad för topografi, linsdistortion och kameravinkel som en vanlig karta är

 

 


Video

Träningsflygning över Abborrtjärn en solig sommardag

 

Demonstration för Gällivare kommun. Dundrets topp en grinigt kall höstdag med hård vind och dåligt ljus. Ingen motljuskompensation.

Ansvar

Föraren av drönaren är i alla lägen ansvarig för att uppdraget utförs på ett säkert sätt och enligt de tillstånd som finns. Förare kan skjuta på avtalad uppdragstid om väder-, eller andra förhållanden så påkallar, avbryta ett uppdrag om väderförhållanden, tekniska problem eller andra faktorer utom förarens kontroll uppstår eller avsäga sig uppdrag om lagstiftning eller annat (militära eller civila förbud) så påbjuder.

Önskvärt är att uppdrag utförs tillsammans med beställare så att rätt bilder tas.

Fotografering/filmning av människor, enskilda eller i grupp, utförs inte med annat än att skriftliga godkännanden finns från samtliga inblandade.

Fotografering av objekt som ej är i beställarens ägo utförs inte med annat än att skriftligt godkännande av (lagfaren/lagfarna) ägare finns.

Övrigt

Kontakta oss för en offert på E-post eller via telefon, 070-2222 369. Företaget är godkänt för F-Skatt.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *