Om företaget

Företaget grundades 2004 som en ren konsultfirma inom Medicinsk teknik. År 2011 ombildades rörelsen till ett AB. Under åren har uppdragen och även affärsideerna förändrats och uppdragen har varit en mix av:

  • Projektledar-, och Administrativa uppdrag ute hos kund
  • Konstruktion av webbsidor åt lokala och regionala företag samt fattiga konstnärer,
  • Riskanalyser inför CE-märkning (*)
  • Installation service och underhåll av medicinsk utrustning på skandinaviska sjukhus
  • Utbildningsuppdrag.

(*) Tillsammans med en företagarkollega

Företaget är sedan 2014 certifierad som Teknisk Utbildare enligt CTT+ (Certificate).  Läs mer (här)

Andra sidospår som genererat en del jobb kan nämnas programmering av interaktiva och databasdrivna webbsidor samt på senare år flygfotografering och -inspektion med drönare. Se separat information här.

Nu pågår diskussioner med Adviva hälsocentral om eventuellt samarbete.